Om Friluftsforeningen

Friluftsforeningen jobber for et aktivt friluftsliv under mottoet "nærnaturen for alle". Bl.a. avholder vi kurs for små og store, og vi utvikler og drifter Friluftssiden.no. Formålet med sidene er at de skal være en portal til et aktivt friluftsliv i nærnaturen, primært i Oslo og Viken. Friluftsforeningen avholder også forskjellige kurs og aktiviteter med fokus på nærnaturen.

Vi har utgangspunkt i allemansretten og markaloven som gir oss mulighetene til friluft i utmark, men glemmer ikke det  kollektive ansvaret som følger med denne "retten". 

Vi finansieres gjennom frivillig arbeid og er registrert som en ideel organisasjon i Brønnøysunderegisteret med org.nr.998 095 379. Vi finansieres bl.a. gjennom bidrag fra Oslo- og Viken Fylkeskommune, pengegaver fra medlemmer og samarbeidspartnere.

Det er ingen medlemsplikt for å være med på noen av våre aktiviteter og kurs. Selv om vårt arbeid er frivillig er det kurs med samarbeidspartnere som kan koste penger.  Vi tar imot forslag, bilder til disse sidene og annet som du ønsker å dele i vårt arbeid.

Søk