Funksjonshemminger i natur og friluft

Funksjonshemmet.

Det er ikke alle steder i naturen som er like lette å oppsøke for friluft og naturopplevelser for funksjonshemmede Nedenfor er Friluftsforeningen sin liste. Det er også mange av aktivitetene i vår kalender som kan være med å gi funksjonshemmede en spennende friluftsopplevelse.