Skog og mark

10 milliarder trær og 450.000 vann og tjern

Skog og mark

Norge har 10 milliarder trær og 450 000 vann og tjern.