Sportsstuer i Oslo - markastuer

Det er 11 sportsstuer i Oslo, som eies av Bymiljøetaten, og alle ligger flott til i flott turterreng. Alle markastuene er tilgjengelige for funksjonshemmede. Ta kontakt med den enkelte markastue for å avholde lukkede selskap. Du kan klikke deg innom nedenfor og det er bilder fra stuene fra Bymiljøetaten i Oslo og Oslobilder.

StueDel av Marka Kart 
Finnerud Nordmarka Finnerudstua på kart  
Lilloseter Lillomarka Lilloseterstua på kart  
Linderudkollen Lillomarka Linderudkollenstua på kart  
Mariholtet Østmarka Mariholtetstua på kart  
Rustadsaga Østmarka Rustadsagastua på kart  
Sandbakken Østmarka Sandbakkenstua på kart  
Sinober Lillomarka Sinoberstua på kart  
Skullerudstua Østmarka Skullerudstua på kart  
Trollvannstua Lillomarka Trollvannstua på kart  
Tryvannstua Nordmarka Tryvannstua på kart  
Ullevålseter Nordmarka Ullevålseterstua på kart