Kart

 
 
 
 
 
 

Kart

Offentlige kartkilder er grunnlag for grenser og kartmateriale over Norge som igjen er referanse for mange andre karttjenester. Lær deg først kart og kompass og så bruken av GPS.  Bruk oppdaterte kart og husk ekstra batterier til GPS. Sjekk din lokale orienteringsklubb eller sportsbutikk for lokale orienteringskart.

rettikartetlogo.gif